do bloga

Szaro i buro…a jednak kolorowo !

Pamiętniki EK |

Jak wiecie moi drodzy, od dwóch dni jestem w Warszawie. Jak wcześniej pisałam, kocham to miasto,( chociaż nie chciałabym tu mieszkać) i kocham moich cudownych przyjaciół, których tu mam od wielu, wielu lat. Oczywiście zatrzymałam się u Mai, mojej bardzo serdecznej przyjaciółki, która z okazji mojego przyjazdu przygotowała wspaniałą kolację zapraszając naszych wspólnych przyjaciół. Kolację uświetnił swoim przybyciem brat Mai, świetny architekt mieszkający od ponad 40 l...
[easy-social-share buttons="facebook,google,twitter" counters=0]

Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro?

Phil Bosmans